بررسی راه هاي توسعه و ترویج فرهنگ نماز و حجاب در بین اقشار جامعه
      خانه       درباره ما       دفتر میهمانان       پیشنهادات شما       آلبوم عکس       بانک فیلم       بانک صوت       جستجو
پنج شنبه 13 فروردین 1394
  مقالات » بررسی و پژوهش ها
بررسی راه هاي توسعه و ترویج فرهنگ نماز و حجاب در بین اقشار جامعه

چکیده:
دقیق ترین بیان براي حجاب این است که با رعایت آن بر گران بهایی وحفظ موقعیت زن افزوده می گردد.حیا و عفاف و ستر و پوشش ،تدبیري است که خود زن با یک نوع الهام براي حفظ ارزش خود در برابر مرد بکار برده و همانطور که متوسل به زیور و خود آرایی است و تجمل را دوست دارد،متوسل به دور نگهداشتن خود از دسترس مرد نیز شده و فهمیده است که نباید خود را بی ارزش و رایگان نماید.
آیات مبارك قرآن مجید،دالّ بر این مطلب است.
لذا در رابطه ي با موضوع پوشش و عفاف و بررسی راه هاي توسعه و ترویج فرهنگ نماز و حجاب در بین اقشار جامعه سخن خواهیم گفت: و در این  رابطه با سؤالی- که آیا زن و مرد (خصوصاً مرد) حقّ دارند در اجتماع آزادانه از یکدیگر متمتع شوند،حتی اگر این تمتع بصورت یک نگاه  باشد؟مسلماًپوشش نقش مهمی در این زمینه خواهد داشت و صد البته که مرد از زن ذینفع تر است...ادامه مطلب

 


بهروزصالحی مدرس دانشگاه جامع علمی- کاربردي استان زنجاننظر شما :
نام :
پست الکترونیک :
* متن :